SKV s.r.o. - Karta produktu


Elektronický čítač LUCA
Výroba tohoto typu byla ukončena, použít lze čítač LUCA-T

Elektronický čítač LUCA slouží pro čítání impulsů od bezkontaktních a kontaktních čidel. Načtené hodnoty jsou čítány ve dvou nezávislých jednotkách, jejichž zobrazení na displeji si obsluha může vybrat. Druhou čítací jednotku lze programově nastavit jako rychloměr.


Elektronický čítač LUCA

Pro čítání impulzů je čítač vybaven dvěma čítacími vstupy. K zadávání hodnot slouží dvanáctimístná klávesnice a na zakázku nulovací tlačítko. Naměřené i zadávané hodnoty se zobrazují na šestimístném displeji LCD o výšce 17,8 mm. Na svorkovnici čítače je vyvedeno napětí 16 - 24 V pro napájení čidel, externí nulovací tlačítko, vstupy a výstupy. Čítač lze vybavit až čtyřmi výstupy - z toho 2 x relé OMRON. Celý přístroj je umístěn do plastové skříňky s krytím IP 55. Podle počtu vstupních a výstupních kabelů je možno dodatečně zabudovat průchodky, při instalaci nejsou nutné žádné další kryty.

Parametry čítače lze měnit:

 • Osazením součástkami a programovým nastavením výrobcem při výrobě - počet předvoleb, počet a parametry vstupů i výstupů, konstanty, způsob nulování, režim provozu - dva čítače nebo čítač a rychloměr

 • uživatelem v SETUPu - nastavení desetinné tečky, převodní konstanta mezi prvním a druhým čítačem, jednosměrné čítání, obousměrné čítání, doba sepnutí relé předvolby


Ve standartní konfiguraci je LUCA nastavena na dvě čítací jednotky s dvěma impulsními předvolbami délky 0,4 s. První čítací jednotka zobrazuje dvě desetinná místa, druhá celé jednotky (konstanta převodu 100).
Čítač Luca je zvláště vhodný pro měření délek v textilním, papírenském a gumárenském průmyslu ve spojení s odměřovacím kolečkem OK-III. Čítač je možno použít jako schválené měřidlo - je uzpůsoben pro zaplombovaní metrologickým inspektorátem po nastavení čítací konstanty.Technické parametry:
 • Připojení napájecího napětí: 230 V, 50 Hz (16-24 V ss/stř)
 • Příkon čítače: 2,4 W
 • Displej: šestimístný LCD, výška znaků 17,8 mm
 • Ovládání: 12 tlačítek
 • Nulovací tlačítko: externí nebo na čelním panelu
 • Zobrazení měřeného rozsahu: 0,001 - 99999
 • Nastavitelná čítací konstanta: 0,060 - 9,999
 • Vzorkovací interval rychloměru: 0,5 s nebo 0,2516 s
 • Maximální vstupní frekvence: 350 Hz při střídě 1:1 (obousm. čítání)
 • Vstupy: 2 čítací, 1 nulovací
 • Napětí vstupních impulzů: 0 V až 16-24 V
 • Napětí nulování: 0 V až 16-24 V
 • Proud vstupních impulzů: min. 4 mA
 • Proud nulování: min 4 mA
 • Počet čítacích jednotek: 2
 • Výstup 1. předvolby: 1 x přepínací kontakty
 • Výstup 2. předvolby: 1 x spínací (rozpínací) kontakt
 • Zatížitelnost výstupních kontaktů: 110 V DAC, max. 1 A
 • Délka výstupního impulzu: 0,1 - 9,9 s nebo trvalá
 • Doba uchování informace stavu čítače: inf. 10 let
 • Elektrické krytí: IP 55
 • Rozměry čítače: cca. 115 x 80 x 60 mm
 • Hmotnost: 330 g

Výroba tohoto typu byla ukončena použít lze čítač LUCA-2. Veškeré informace podají: Ing. Skalický, Ing. Horák, Ing. Hruška.
Copyright (C) SKV s.r.o.
http://www.skv-sro.cz