SKV s.r.o. - Karta produktu


Snímač polohy SP-2

Snímač polohy SP-2 je určen pro pneumatické válce s obnaženými svornými tyčemi. Průměr svorných tyčí musí být v rozsahu 4,5-12 mm.


Snímač polohy SP-2

Příklad pneumatického válce
s obnaženými svornými tyčemi

Rozměry


Platný ceník ve formátu PDF.


Technické parametry:
Parametr Typ SP-2.05.0,2 Typ SP-2.05.0,5 Typ SP-2.25.y.0,6
Objednací číslo 40118 40114 40123
Spínané napětí 5-50 V ss. / 5-50 V stř. 5-50 V ss. / 5-50 V stř. 90-250 V stř.
Spínaný proud 0,2 A 0,5 A 0,6 A
Spínaný max.výkon 10 W/VA 30 W/VA 80 W/VA
Signalizace ano ano ano
Typ kabelu Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm
Zapojení Schema zapojení
Schema zapojení
Schema zapojení
Délka L 26 mm 36 mm 36 mm
Skladovací teplota -20°C až +65°C -20°C až +65°C -20°C až +65°C
Pracovní teplota -30°C až +80°C -30°C až +80°C -30°C až +80°C
Elektrické krytí IP 54 IP 54 IP 54
Standardní délka přívodního kabelu 2 m 2 m 2 m
Materiál pouzdra snímače Al ČSN 42 7710 Al ČSN 42 7710 Al ČSN 42 7710
Pásmo citlivosti snímačů (velikost magnet.indukce 2 mm od pouzdra) 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az)

Technické parametry:
Parametr Typ SP-2.25.0,7 Typ SP-2.25.y.3
Objednací číslo 40112 40110
Spínané napětí 5-200 V ss. / 5-250 V stř. 20-250 V stř.
Spínaný proud 0,7 A 3,0 A
Spínaný max.výkon 30 W/VA 550 W/VA
Signalizace ano ne
Typ kabelu Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm
Zapojení Schema zapojení
Schema zapojení
Délka L 36 mm 40 mm
Skladovací teplota -20°C až +65°C -20°C až +65°C
Pracovní teplota -30°C až +80°C -30°C až +80°C
Elektrické krytí IP 54 IP 54
Standardní délka přívodního kabelu 2 m 2 m
Materiál pouzdra snímače Al ČSN 42 7710 Al ČSN 42 7710
Pásmo citlivosti snímačů (velikost magnet.indukce 2 mm od pouzdra) 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az)

Značení snímačů SP(H)-X.uu.x.i / l
SP Snímač polohy kontaktní (jazýčkové relé)
SPH Snímač polohy bezkontaktní (Hallova sonda)
X Typ pouzdra: 2, 4, 5, 6
uu Maximální spínané napětí: 05...50 V, 25...250 V
x Charakter spínaného napětí: bez označení nebo x...ss. i stř., y...pouze stř., z...pouze ss.
i Maximální spínaný proud: bez označení...max. 0,5 A; 0,1...0,15 A; 0,2...0,2 A; 0,5...0,5 A; 0,7...0,7 A; 3...3 A
l Délka přívodního kabelu: bez označení...standardně 2 m


Parametry kontaktů spínačů SP-x jsou definovány pro spínání ohmické zátěže. Při spínání indukční zátěže nebo zátěže s indukční složkou jsou tyto parametry (max. napětí) překračovány. Pro zabezpečení správné činnosti je třeba omezit vliv přepětí při spínání indukční zátěže diodou nebo RC obvodem, přepětovou ochranou (varistor, transil) nebo jejich kombinací.

Ochrana kontaktů při spínání stejnosměrného proudu

Parametry ochranných prvků:

-Dioda musí být dimenzována na proud procházející obvodem a závěrné napětí diody musí být dvojnásobné proti spínanému napětí
-Varistor musí být dimenzován na 1,5 násobek spínaného ss napětí

Ochrana kontaktů při spínání střídavého proudu

Parametry ochranných prvků:

-Kapacita kondenzátoru je doporučena 0,05 - 0,5 microF, kondenzátor typu MP na napětí min. 3xUef. spínané.
-Odpor 56 ohm (47-100)
-Varistor musí být dimenzován na 2,5 násobek ef. hodnoty spínaného napětí

Graf zapojení ochrany


Graf spínání a rozpínání snímačů polohy

Příklad magnetického toroidu:

Parametry ochranných prvků:

D=69 mm, d=46 mm, h=8 mm, mat.: D300
Hm=9600 Acm-1, Hc=2200 Acm-1, magnetování axiální

Graf spínání a rozpínáníCopyright (C) SKV s.r.o.
http://www.skv-sro.cz