SKV s.r.o. - Karta produktu


Snímač polohy SP-4

Snímač polohy SP-4 je vhodný pro použití pro pneumatické válce s kruhovým povrchem těla a pro kompaktní a krátkozdvihové válce Stránský a Petržík, respektive pro všechny pneumatické válce, které mají na těle alespoň jednu drážku o rozměrech cca: šířka na povrchu 11 mm, šířka v patě drážky 12,8 mm, celková hloubka drážky 3,3 mm.
Na válcích s příslušnou drážkou, tzn. také na válcích s krátkým zdvihem a na kompaktních válcích S+P se snímač upevňuje do drážky, která je v tělese válce pomocí montážní lišty. Snímač může být montován na válec v kterémkoliv pozici přímo, není nutné jej nasazovat na okraji válce do drážky a posunovat do žádané pozice.
Na válce s kruhovým povrchem těla bez drážky se snímač montuje s použitím nosiče, do něhož se snímač zasune.


Snímač polohy SP-4

Příklad pneumatického kruhového válce

Příklad pneumatického válce s drážkami

Rozměry


Platný ceník ve formátu PDF.


Technické parametry:
Parametr Typ SP-4.05.0,2 Typ SP-4.25.y.0,6
Objednací číslo 40121 40122
Spínané napětí 5-50 V ss. / 5-50 V stř. 90-250 V stř.
Spínaný proud 0,2 A 0,6 A
Spínaný max.výkon 10 W/VA 80 W/VA
Signalizace ano ano
Typ kabelu Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm
Zapojení Schema zapojení
Schema zapojení
Délka L 28,1 mm 28,1 mm
Skladovací teplota -20°C až +65°C -20°C až +65°C
Pracovní teplota -30°C až +80°C -30°C až +80°C
Elektrické krytí IP 54 IP 54
Standardní délka přívodního kabelu 2 m 2 m
Materiál pouzdra snímače Hostaform C 13021 Hostaform C 13021
Pásmo citlivosti snímačů (velikost magnet.indukce 2 mm od pouzdra) 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az) 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az)

Značení snímačů SP(H)-X.uu.x.i / l
SP Snímač polohy kontaktní (jazýčkové relé)
SPH Snímač polohy bezkontaktní (Hallova sonda)
X Typ pouzdra: 2, 4, 5, 6
uu Maximální spínané napětí: 05...50 V, 25...250 V
x Charakter spínaného napětí: bez označení nebo x...ss. i stř., y...pouze stř., z...pouze ss.
i Maximální spínaný proud: bez označení...max. 0,5 A; 0,1...0,15 A; 0,2...0,2 A; 0,5...0,5 A; 0,7...0,7 A; 3...3 A
l Délka přívodního kabelu: bez označení...standardně 2 m


Parametry kontaktů spínačů SP-x jsou definovány pro spínání ohmické zátěže. Při spínání indukční zátěže nebo zátěže s indukční složkou jsou tyto parametry (max. napětí) překračovány. Pro zabezpečení správné činnosti je třeba omezit vliv přepětí při spínání indukční zátěže diodou nebo RC obvodem, přepětovou ochranou (varistor, transil) nebo jejich kombinací.

Ochrana kontaktů při spínání stejnosměrného proudu

Parametry ochranných prvků:

-Dioda musí být dimenzována na proud procházející obvodem a závěrné napětí diody musí být dvojnásobné proti spínanému napětí
-Varistor musí být dimenzován na 1,5 násobek spínaného ss napětí

Ochrana kontaktů při spínání střídavého proudu

Parametry ochranných prvků:

-Kapacita kondenzátoru je doporučena 0,05 - 0,5 microF, kondenzátor typu MP na napětí min. 3xUef. spínané.
-Odpor 56 ohm (47-100)
-Varistor musí být dimenzován na 2,5 násobek ef. hodnoty spínaného napětí

Schema zapojení ochrany


Graf spínání a rozpínání snímačů polohy

Příklad magnetického toroidu:

Parametry ochranných prvků:

D=69 mm, d=46 mm, h=8 mm, mat.: D300
Hm=9600 Acm-1, Hc=2200 Acm-1, magnetování axiální

Graf spínání a rozpínáníCopyright (C) SKV s.r.o.
http://www.skv-sro.cz