SKV s.r.o. - Karta produktu


Snímač polohy SP-6

Snímač polohy SP-6 je vhodný pro použití na válcích s pláštěm s „ušima“ o tloušťce 13 - 16 mm. Snímač se upevňuje šroubem M5 s hrotem na "ušatý" profil trubky.


Snímač polohy SP-6

Příklad pneumatického válce s "ušatým" profilem

Rozměry

Výrobní řada válců s "ušatým" profilem jednoho z výrobců pneuválců.


Platný ceník ve formátu PDF.


Technické parametry:
Parametr Typ SP-6.05.0,2
Objednací číslo 40120
Spínané napětí 5-50 V ss. / 5-50 V stř.
Spínaný proud 0,2 A
Spínaný max.výkon 10 W/VA
Signalizace ano
Typ kabelu Semoflex 2 x 0.24, průměr 3,6 mm
Zapojení Schema zapojení
Délka L 26 mm
Skladovací teplota -20°C až +65°C
Pracovní teplota -30°C až +80°C
Elektrické krytí IP 54
Standardní délka přívodního kabelu 2 m
Materiál pouzdra snímače Al ČSN 42 7710
Pásmo citlivosti snímačů (velikost magnet.indukce 2 mm od pouzdra) 100 ± 50 x 10-4 T pro sepnutí(inf. 20 Az)

Značení snímačů SP(H)-X.uu.x.i / l
SP Snímač polohy kontaktní (jazýčkové relé)
SPH Snímač polohy bezkontaktní (Hallova sonda)
X Typ pouzdra: 2, 4, 5, 6
uu Maximální spínané napětí: 05...50 V, 25...250 V
x Charakter spínaného napětí: bez označení nebo x...ss. i stř., y...pouze stř., z...pouze ss.
i Maximální spínaný proud: bez označení...max. 0,5 A; 0,1...0,15 A; 0,2...0,2 A; 0,5...0,5 A; 0,7...0,7 A; 3...3 A
l Délka přívodního kabelu: bez označení...standardně 2 m


Parametry kontaktů spínačů SP-x jsou definovány pro spínání ohmické zátěže. Při spínání indukční zátěže nebo zátěže s indukční složkou jsou tyto parametry (max. napětí) překračovány. Pro zabezpečení správné činnosti je třeba omezit vliv přepětí při spínání indukční zátěže diodou nebo RC obvodem, přepětovou ochranou (varistor, transil) nebo jejich kombinací.

Ochrana kontaktů při spínání stejnosměrného proudu

Parametry ochranných prvků:

-Dioda musí být dimenzována na proud procházející obvodem a závěrné napětí diody musí být dvojnásobné proti spínanému napětí
-Varistor musí být dimenzován na 1,5 násobek spínaného ss napětí

Ochrana kontaktů při spínání střídavého proudu

Parametry ochranných prvků:

-Kapacita kondenzátoru je doporučena 0,05 - 0,5 microF, kondenzátor typu MP na napětí min. 3xUef. spínané.
-Odpor 56 ohm (47-100)
-Varistor musí být dimenzován na 2,5 násobek ef. hodnoty spínaného napětí

Schema zapojení ochrany


Graf spínání a rozpínání snímačů polohy

Příklad magnetického toroidu:

Parametry ochranných prvků:

D=69 mm, d=46 mm, h=8 mm, mat.: D300
Hm=9600 Acm-1, Hc=2200 Acm-1, magnetování axiální

Graf spínání a rozpínáníCopyright (C) SKV s.r.o.
http://www.skv-sro.cz