SKV s.r.o. - Karta produktu
Staplovací linka na výrobu operačních roušek
SSOR-2500

Staplovací stroj operačních roušek sestává z několika kompaktních funkčních celků, které  jsou navzájem propojeny do linky a tvoří tak kompletní stroj ve kterém je textilní materiál přetvářen z původní podoby na velkonábalu na konečné výrobky v podobě dávek na  plocho navrstvených operačních roušek shodných délek, které jsou v požadovaném místě opatřeny nalepenou krycí papírovou páskou s vyseknutým otvorem. Jednotlivé dávky jsou v  konečné podobě přemístěny po pásovém dopravníku na výstupní stůl stroje, kde jsou připraveny k ručnímu odběru a k provedení dalších výrobních operací. Funkce všech částí stroje probíhají automaticky a jsou řízeny programovatelným řídícím systémem, který zajišťuje posloupnost všech pracovních kroků stroje. Stroj je vybaven elektrickým rozvaděčem v jehož horní části je umístěn hlavní, operátorský ovládací panel a  mimo to jsou na jednotlivých částech stroje umístěny samostatné ovládací panely, které slouží k řízení dílčích funkcí stroje, při jeho seřizování a uvádění do chodu.


Celkový pohled na linku


Technické parametry:
 • Název stroje: Staplovací linka na výrobu operačních roušek
 • Typové označení: SSOR-2500
 • Max. průměr odvíjené role: 1000 mm
 • Rozsah šířek odvíjených rolí: 1000 až 2500 mm
 • Max. hmotnost odvíjené role: 700 kg
 • Vnitřní průměr dutinek odvíjené role: 76 mm
 • Max. hodinový výkon stroje: 200 ks roušek délky max. 3200 mm
 • Max. šířka/průměr krycího papírového podkladu: 330 mm / 400 mm
 • Délka nánosu lepidla na podkladový papír: 160 až 1200 mm ± 5 mm
 • Stroj vyhovuje podmínkám pro použití ve zdravotnickém provozu
 • Řídící systém SIEMENS (recepty, uživatelká nastavení, chybová hlášení,...)
 • Příkon stroje: 6,5 kW
 • Napěťová soustava: 3 N PE 230/400 V
 • Hmotnost stroje: 4200 kg (bez lisu)
 • Rok výroby: 2001Copyright (C) SKV s.r.o.
http://www.skv-sro.cz